Αυτή εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του δένδρου, τις αποστάσεις φύτευσης, την ποιότητα του εδάφους, και τη μέθοδο καλλιέργειας που χρησιμοποιείται.

Πρέπει εδώ να αναφέρουμε τον κύκλο του Brule. Αυτός είναι μια ζώνη παραγωγής τρούφας γύρω απο το δένδρο. Χαρακτηριστικό είναι ότι η υπέργεια βλάστηση μέσα στους κύκλους του Brule είναι ελάχιστη ως ανύπαρκτη. Οι τρούφες τείνουν να αναπτύσσονται στην άκρη αυτού του κύκλου. Μετά από μακρά διάρκεια παραγωγής οι κύκλοι αυτοί στη φυτεία μεγαλώνουν και τελικά ενώνονται. Είναι τότε απαραίτητο να αφαιρέσουμε κάποια μεμονωμένα δένδρα για να αυξήσουμε το χώρο ανάμεσα στα υπόλοιπα. Ενδεικτικά η διάρκεια παραγωγής τρούφας για κάποια συχνά χρησιμοποιούμενα είδη είναι:
Αμυγδαλιές 20-25 χρόνια, φουντουκιές και ελιές 25-30 χρόνια, βελανιδιές περίπου 30 χρόνια.
Με το κατάλληλο κλάδεμα και αραίωμα των δένδρων μεγάλης ηλικίας, οι φυτείες δρυός (βελανιδιά) μπορούν να παράγουν τρούφες για πάνω από 50 χρόνια.

 

Έρευνα και επιμέλεια κειμένου: Νικόλαος Ντούλης, Δασοπόνος